Foto van kassa door Ron Reiring

Verzekeringen die mij vergoeden

Informatie over aansprakelijkheid en vergoedbaarheid:

AANSPRAKELIJKHEID

Ik heb een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bij geschillen met mij is het advies om dit eerst samen te bespreken. Als wij er samen niet uitkomen, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de Vereniging van Energetisch Therapeuten (VVET) of het Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Ik kan u hierover informeren. Verder kunt u het klachtenformulier bij de VVET administratie aanvragen, secretariaat@vvet.nl
Ik ben via mijn beroepsverenigingen aangesloten bij de door het Ministerie van VWS erkende geschillencommissie SCAG. Indien uw klacht niet door VVET en RBCZ kan worden opgelost, kunt u het geschil melden bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

VERGOEDBAARHEID

Ik ben aangesloten bij: VVET en de RBCZ.
Diverse zorgverzekeringen vergoeden geheel of gedeeltelijk en afhankelijk van de gekozen polis mijn consulten.
Informeer van te voren bij uw zorgverzekering voor gerichte informatie over uw vergoedingen!

Deze vergoedingen zijn niet van invloed op uw eigen bijdrage of eigen risico.

De volgende zorgverzekeraars vergoeden de consulten in 2018, mits men een aanvullende polis heeft die alternatieve geneeswijze vergoed. De vergoeding verschilt per verzekering én per pakket!
Ik. Het is vanzelfsprekend dat u zelf kijkt in hoeverre deze vergoeding voor u geldt voorafgaande aan een afspraak bij mij.

Aevitae
Anderzorg
Avéro Achmea
Besured
Bewuzt
CZ
CZdirect
De Friesland Zorgverzekeraar
De Goudse
Delta Lloyd
FBTO
FNV
IAK
IZA
IZZ Zorgverzekeraar
Menzis
National Academic
OHRA
ONVZ
OZF
PMA zorgverzekering
PNO zorg
Promovendum
Salland
Stad Holland
UMC
Uniek
United Consumers (VGZ)
Univé
VGZ
VvAA
ZieZo
Zilveren Kruis
Zorgdirect
ZEKUR

Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen of de hoogte van de vergoeding. En niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheid van de door mij verkregen informatie. Dus graag zelf van te voren goed uitzoeken als u dat wenst!

logo RBCZ

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

Logo VVET

Het Verbond Van Energetisch Therapeuten is een beroepsvereniging van Energetisch Therapeuten. VVET is per 1 januari 2017 de nieuwe naam van Het Verbond van Natuurgeneeskundig therapeuten. Het Verbond is medio 2011 ontstaan door fusie van de NFPN, NVGN en VAG en in 2017 aangevuld met leden van de BHET. De fusie is tot stand gekomen na een jarenlange nauwe samenwerking binnen de koepelorganisatie.

De VVET is een moderne vereniging in ontwikkeling die zich laat leiden door de navolgende richting en waarden.

Deze overkoepelende beroepsvereniging waarborgt kwaliteit en betrokkenheid met strenge criteria. Zo beschikken de VVET-therapeuten over ondermeer HBO- gelijkwaardig niveau medische basiskennis. Ook volgen VVET-therapeuten periodiek bijscholingen waarbij men op de hoogte gehouden wordt van recente ontwikkelingen en aanvullende kennis.

Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar.